Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Województwa Wielkopolskiego
otrzymało dotację na organizowanie i udzielanie pomocy osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Województwa Wielkopolskiego – 2017 r, w kwocie 21.030,00 zł z których duża część przeznaczona zostanie na uruchomienie nr alarmowego ratownictwa wodnego w okresie letnim.
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

PRACA DLA RATOWNIKA WODNEGO

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego

zatrudni

RATOWNIKÓW WODNYCH

Poszukujemy wykwalifikowanych Ratowników Wodnych do obsługi następujących obiektów w sezonie 2017 r.
Kąpieliska oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli
1. Poznań – na terenie miasta Poznania
2. Obszar powiatu poznańskiego (od 15 do 25 km od miasta Poznania)
* W wybranych miejscach oferujemy zakwaterowanie oraz posiłek !!!
Informacje dotyczące podjęcia pracy Ratownika Wodnego: 
– wymiar pracy: 7 dni w tygodniu po 8 godzin (10:00 – 18:00)
– szukamy osób zainteresowanych pracą przez cały sezon letni
– możliwość pracy kilku osób na podstawie ustalonego grafiku zmian
– wymagane aktualne uprawnienia zgodne z Ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Proponowane wynagrodzenie:

16,50 zł – 18,00 zł (brutto)

(w zależności od miejsca oraz doświadczenia i kwalifikacji)
Bliższych informacji można uzyskać od koordynatora WOPR:

Łukasz Beszterda: tel. 729 911 442

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
Opracował: Grzegorz Wojtkowiak
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma zaszczyt zaprosić w dniu 25 maja 2017 r. w godz. od 10:00 – 18:00 wszystkie dzieci wraz z rodzinami, szkoły i inne organizacje na zorganizowaną Majówkę, pod hasłem „Bezpieczna Woda” nad jezioro Kierskie (Baza WOPR – Kiekrz – ul. Ks. Nawrota 2) w ramach Poznańskich Dni Rodziny, gdzie będzie można uczestniczyć w różnych konkursach, skosztować kiełbaskę z grilla itp., w ramach konkursów przewidziano liczne nagrody.
Jest to czas, w którym wszystkim poznańskim rodzinom proponowany jest szereg wydarzeń, spotkań i imprez o charakterze integrującym całe rodziny i promującym życie rodzinne.
W czasie trwania Majówki będzie możliwość zapoznania się ze stanowiskami innych służb mundurowych jak i cywilnych. 
Szczegółowy program: MAJÓWKA 2017
Kontakt: Koordynator WOPR – Tomasz Dembski tel. 721 293 884
Serdecznie zapraszamy !!!
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

                          Działania edukacyjne dla nauczycieli EDB szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowawców klas IV – VI szkół podstawowych z terenu miasta Poznania w ramach cyklu warsztatów z zimowej i letniej wersji programu „Bezpieczna woda” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Zadanie realizowane będzie na 10 spotkaniach w zarezerwowanej sali konferencyjnej na terenie miasta Poznania, na których przeprowadzona zostanie część teoretyczna prowadzona przez prelegentów. Przewidujemy również pokaz sprzętu i technik używania podstawowego sprzętu ratowniczego. (Koło, rzutka rękawowa, boja SP, pas typu węgorz, zasobnika linowego oraz możliwości wykorzystania rzeczy codziennego użytku. Ponadto każdy z uczestników otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej na płytach CD w celu późniejszego wykorzystania w trakcie edukacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Poznania .

W związku z wprowadzonymi przez Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zmianami obowiązków i uprawnień osób kąpiących się, istnieje potrzeba doinformowania nauczycieli, którzy prowadzą edukację z bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży w w/w zakresie. Przekazana wiedza powinna zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. Działanie wynika z obowiązku stosowania Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i dotyczy zorganizowania nieodpłatnych prelekcji edukacyjnych dla mieszkańców z terenu miasta Poznania. Działania te nie stanowią i nie będą powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzoną przez WOPR w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Dzieci biorące udział w prelekcjach otrzymają bezpłatnie ulotki. Planujemy około 200 uczestników. Będą to nauczyciele EDB szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowawców klas IV – VI szkół podstawowych z terenu miasta Poznania. Oferta ma charakter otwarty. Chętni nauczyciele zgłaszać się będą poprzez ogłoszoną informację na naszej stronie internetowej oraz przez
poinformowanie dyrektorów placówek oświatowych przy współpracy z doradcą metodycznym z ODN ds. EDB Panem Markiem Nowakiem.

Cele:

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla nauczycieli z terenu miasta Poznania.
2. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznych zachowań .
3. Rozwijanie umiejętności samoratowniczych w wodzie i na lodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej.
4. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego i nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
 Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

                                                                                                                    Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna woda” – lato połączone ze szkoleniem z podstaw samoratownictwa w wodzie dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego w okresie od 03.04.2017 – 30.10.2017 r.

Działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych podlegających Powiatowi Poznańskiemu, z tematyki samoratownictwa i bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych, w ramach programu „Bezpieczna woda” lato. Zadanie realizowane będzie w dwóch turach, pierwsza część teoretyczna realizowana zostanie na terenie szkół w ramach pogadanek oraz druga część realizowana będzie na basenie na terenie Powiatu Poznańskiego  jako praktyczna rywalizacja  w wykorzystaniu nabytej wiedzy na pogadankach. Czteroosobowe zespoły reprezentacje placówek oświatowych wezmą udział w trzech sztafetowych konkurencjach z samoratownictwa wodnego oraz w teście z wiedzy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych. Główną nagrodą dla trzech pierwszych zespołów będzie kurs z zakresu programu Mł. Ratownika realizowany w okresie od 01.06. 2017 r. – 31.09.2017 r. Przewidujemy finał programu edukacyjnego po rozegranych konkurencjach basenowych, gdzie puchary najlepszym drużyną wręczy zaproszony przedstawiciel Samorządu Powiatu Poznańskiego. Informacje o realizacji zadania z dotacji Powiatu Poznańskiego  zostaną zamieszczone na stronie WOPR Woj. Wlkp. oraz w trakcie prowadzonych działań ratownicy będą informować o powyższym fakcie zainteresowane osoby.

W związku z wprowadzonymi przez Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zmianami obowiązków i uprawnień osób kąpiących się, istnieje potrzeba doinformowania młodzieży w w/w zakresie. Przekazana wiedza powinna zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. Działanie wynika z obowiązku stosowania Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i dotyczy zorganizowania nieodpłatnych prelekcji edukacyjnych dla młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego. Działania te nie stanowią i nie będą powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzoną przez WOPR w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Młodzież biorąca udział w prelekcjach otrzyma bezpłatne ulotki. Na tym działaniu będzie prowadzona odrębna rachunkowość księgowa zgodnie z Ustawą o rachunkowości.  W programie przewidujemy udział 10 oddziałów edukacyjnych z Zespołów Szkół Ponad gimnazjalnych podległych Powiatowi Poznańskiemu. Planujemy udział w części teoretycznej ok. 200 uczestników i części praktycznej 40 uczestników.

Uzasadnienie i cel:

1.Prowadzenie działań edukacyjnych jest właściwe co potwierdzają liczne badania z których wyniki wskazują, że świadomość zagrożeń oraz umiejętności samo ratownicze 70 % poprawiają bezpieczeństwo na obszarach wodnych.

2.Połączenie zadań teoretycznych z praktycznymi spowoduje trwalsze utrwalenie wiedzy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych, co bezpośrednio wpłynie na poprawę tego bezpieczeństwa wśród młodzieży uczestniczącej w programie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Poznańskiego

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna woda” połączona ze szkoleniem z podstaw samoratownictwa w wodzie, w okresie od 13.04.2017 – 31.08.2017 r.

Działania edukacyjne dla dzieci szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu miasta Poznania, z tematyki samoratownictwa i bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych, w ramach programu „Bezpieczna woda”.
Zadanie realizowane będzie w dwóch turach, pierwsza część teoretyczna realizowana zostanie na terenie szkół w ramach
pogadanek oraz druga część realizowana będzie na basenie Os. St. Batorego, jako praktyczna rywalizacja w wykorzystaniu nabytej wiedzy w pogadankach. Czteroosobowe zespoły wezmą udział trzech sztafetowych konkurencjach z samoratownictwa wodnego oraz w teście z wiedzy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych. Główną nagrodą dla trzech pierwszych zespołów będzie kurs z zakresu Mł. Ratownika WOPR realizowany w okresie czerwca i lipca 2017 r.

W związku z wprowadzonymi przez Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zmianami obowiązków i uprawnień osób kąpiących się, istnieje potrzeba doinformowania dzieci i młodzieży w w/w zakresie. Przekazana wiedza powinna zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. Działanie wynika z obowiązku stosowania Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i dotyczy zorganizowania prelekcji edukacyjnych dla dzieci gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu miasta Poznania.
Dzieci biorące udział w prelekcjach otrzymają bezpłatnie ulotki. Dzieci i młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Poznania.

Celem realizacji zadania jest:

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla dzieci i młodzieży 2. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznych zachowań. 3. Rozwijanie umiejętności pływackich i samoratowniczych w wodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej. 4. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna woda” połączona ze
szkoleniem z podstaw samoratownictwa w wodzie dla całej rodziny w ramach jednodniowej majówki w okresie od 08.05.2017 do 02.06.2017 r.

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji Organizacja obchodów Poznańskich Dni Rodziny wynika z Uchwały Rady Miasta Poznania. Z treści tej uchwały wynika że:
„Rada Miasta Poznania Uważa za zasadne stworzenie nowych rozwiązań i instrumentów wspierających realizację Programu, w tym zorganizowanie corocznie przez Miasto Poznań Poznańskich Dni Rodziny ” W ramach tych dni nasza organizacja prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne dla rodzin miasta poznania, z tematyki samoratownictwa i bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych, w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczna Woda” Ministerstwa Sportu i Turystyki. zadanie realizowane będzie w formie prelekcji oraz stacji problemowych i konkurencji, na których uczestnicy pod okiem ratowników będą ćwiczyć podstawowe działania ratownicze i samoratownictwa oraz rywalizować na przykład w rodzinnych wyścigach jednostek pływających. Cała impreza odbywać się będzie na ośrodku WOPR Województwa Wielkopolskiego w Kiekrzu, ul. ks. Edwarda Nawrota 14. Dla uczestników przewiduje się poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla i bułki oraz za udział w konkurencjach i quizach drobne nagrody rzeczowe oraz medale i puchary.

Cel realizacji zadania
1. Zorganizowanie możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego całych rodzin na wolnym powietrzu, którego w dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie mamy coraz mniej. 2. Aktywizacja pozytywnych postaw rodziców wobec dzieci w trakcie konkurencji sportowych 3. Poszerzanie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla dzieci z terenu miasta Poznania. 4. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznych zachowań. 5. Rozwijanie umiejętności samoratowniczych w wodzie i na lodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej. 6. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego. Miejsce realizacji zadania Ośrodek WOPR Województwa Wielkopolskiego w Kiekrzu, ul. ks. Edwarda Nawrota 14 nad jeziorem Kiekrz.
Grupa odbiorców zadania – Głównymi adresatami są dzieci i ich rodzice z terenu miasta Poznania.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Poznań, dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

Z okazji 55 – lecia

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego
wszystkim Instruktorom, Ratownikom, Członkom WOPR i Przyjaciołom
życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z przynależności do naszego stowarzyszenia oraz wielu sukcesów w służbie WOPR 
składa w imieniu Zarządu
Prezes Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego
Zbigniew Rister
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak
Członkowie WOPR w Wielkopolsce – Ratownicy, Instruktorzy, Wolontariusze, Przyjaciele
Z okazji Święta Wielkiej Nocy – Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam i rodzinom dużo pomyślności, zdrowia i jak najwięcej pozytywnych myśli. 
Życzę także budowy więzi – poczucia wspólnoty w naszej Organizacji w duchu wzajemnej życzliwości. 
Poprowadźmy WOPR zgodnie z realiami XXI wieku pamiętając o misji jaką mamy do spełnienia – udzielanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.
Z poważaniem
Prezes WOPR
Zbigniew Rister

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak
Uchwała  Prezydium
Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego
z dnia 09 marca 2017 r.
w sprawie zasad organizacji szkolenia ratownika wodnego w województwie wielkopolskim przez WOPR Wielkopolski
Na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – art. 15 ust. 4 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym – Prezydium Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego ustala Zasady organizacji szkolenia ratownika wodnego, obowiązki kierownika kursu na szkolenia ratownika wodnego, zadania komisji egzaminacyjnej oraz harmonogram rozliczania szkolenia, które stanowią integralna część niniejszej Uchwały.
Jednocześnie uchyla się uchwałę nr 1/2013 r. w sprawie zasad organizacji szkolenia ratownika wodnego w województwie wielkopolskim przez WOPR Wielkopolski.
_//_ Za Prezydium Zarządu
Prezes WOPR
Zbigniew Rister

UCHWAŁA Z 09.03.2017

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

 

You are not logged in.