Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

WOPR uzyskało dotację od Pana Starosty Poznańskiego na:

„ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE POMOCY OSOBOM, KTÓRE ULEGŁY WYPADKOWI LUB SĄ NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA NA OBSZARACH WODNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU”

W ramach dotacji organizowane będą patrole po akwenach Powiatu Poznańskiego, dokonany zostanie również zakup samochodu i sań do Ratownictwa Lodowego.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak 

Możliwość działalności numeru telefonu Dyżurnego WOPR, jest dzięki dotacji na Ratownictwo Wodne od Pana Wojewody Wielkopolskiego

NR ALARMOWY WOPR

721 293 884

działać będzie w godz. od 8:00 – 20:00 w okresie od 15.06.2017 – 15.09.2017 r.,

jednocześnie informujemy, że w pozostałych godzinach działa nr tel. ratownictwa wodnego:

601 100 100

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak
PROBLEMATYKA KONFERENCJI
1. Regulacje prawne dotyczące organizacji i zabezpieczenia imprez masowych na akwenach. 2. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych występujących na imprezach wodnych. 3. Zadania służb w trakcie organizowania i zabezpieczenia imprez masowych na akwenach (WOPR, Ratownicy medyczni, Policja, Straż Pożarna). 4. Rodzaje sprzętu i jego wykorzystanie oraz procedury stosowane w trakcie zabezpieczenia imprez masowych na akwenach. 5. Społeczny odbiór ratownictwa – rola edukacji, prewencja i jej znaczenie. 6. Organizacja służb ratowniczych – względy ekonomiczne, techniczne, logistyczne. 7. Zarządzanie bezpieczeństwem na akwenach wodnych – zabezpieczenie miejsca imprezy masowej na wodzie. 8. Rola i odpowiedzialność organizatora imprez masowych. 9. Rola i odpowiedzialność administratorów obszarów wodnych. 10. Woda elementem infrastruktury krytycznej, zagrożenia w środowisku wodnym. 11. Warunki bezpieczeństwa osób uprawiających sporty lub rekreacje na wodach. 12. Systemy wczesnego ostrzegania i alarmowania w trakcie imprez masowych na wodzie. 13. Procedura triage w razie wystąpienia zagrożeń w trakcie imprez masowych na wodzie.
1. Dr Adrian HAŁUSZKA – „Zabezpieczenie imprez pływackich na akwenach w oparciu o pozycjonowanie GPS”. WOPR Wielkopolska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu. 2. Mgr Tomasz DEMBSKI – „Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa na obszarach wodnych w aspekcie imprez pływackich”. WOPR Województwa Wielkopolskiego – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 3. Mgr Paweł BŁASIK – „Bezpieczeństwo wodne „wodne” na „imprezach masowych” na obszarach wodnych. Zarząd Główny WOPR. 4. Jacek THIEM – „Przepisy FINA w pływaniu sportowym na wodach otwartych”. Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. 5. Dominik SOBIERAJ – „Najnowsze rozwiązania Cyfrowych Systemów Łączności Radiowej pracujących w oparciu o aplikację dyspozytorską CONSEL”. AKSEL. 6. KMP w Poznaniu – „Zabezpieczenie imprez pływackich na wodach otwartych”. 7. Sławomir FRYSKA – „Najnowsze rozwiązania Cyfrowych Systemów Łączności Radiowej pracujących w oparciu o aplikację dyspozytorską CONSEL”. Yagi Fryska. 8. Dr Jerzy CIERESZKO, dr Krystian WOCHNA, dr Damian JERSZYŃSKI, mgr Dawid GWIAZDOWSKI – „Bezpieczeństwo podczas zawodów pływackich na wodach śródlądowych w ujęciu historycznym”. Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego AWF w Poznaniu. 9. Prof. Wojciech WIESNER, mgr Bogusław OGRODNIK – „Zagrożenia podczas pływania długodystansowego i zabezpieczenia stosowne przez pływaków wód otwartych. AWF we Wrocławiu.
Adres Konferencji: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Poznań, ul, Al. Niepodległości 34 – Sala Sesyjna – Godz. 9:00 – 16:00
PLAKAT – KONFERENCJA NAUKOWA – POZNAŃ-AKWENY
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak 

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Województwa Wielkopolskiego
otrzymało dotację na organizowanie i udzielanie pomocy osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Województwa Wielkopolskiego – 2017 r, w kwocie 21.030,00 zł z których duża część przeznaczona zostanie na uruchomienie nr alarmowego ratownictwa wodnego w okresie letnim.
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

PRACA DLA RATOWNIKA WODNEGO

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego

zatrudni

RATOWNIKÓW WODNYCH

Poszukujemy wykwalifikowanych Ratowników Wodnych do obsługi następujących obiektów w sezonie 2017 r.
Kąpieliska oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli
1. Poznań – na terenie miasta Poznania
2. Obszar powiatu poznańskiego (od 15 do 25 km od miasta Poznania)
* W wybranych miejscach oferujemy zakwaterowanie oraz posiłek !!!
Informacje dotyczące podjęcia pracy Ratownika Wodnego: 
– wymiar pracy: 7 dni w tygodniu po 8 godzin (10:00 – 18:00)
– szukamy osób zainteresowanych pracą przez cały sezon letni
– możliwość pracy kilku osób na podstawie ustalonego grafiku zmian
– wymagane aktualne uprawnienia zgodne z Ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Proponowane wynagrodzenie:

16,50 zł – 18,00 zł (brutto)

(w zależności od miejsca oraz doświadczenia i kwalifikacji)
Bliższych informacji można uzyskać od koordynatora WOPR:

Łukasz Beszterda: tel. 729 911 442

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
Opracował: Grzegorz Wojtkowiak
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma zaszczyt zaprosić w dniu 25 maja 2017 r. w godz. od 10:00 – 18:00 wszystkie dzieci wraz z rodzinami, szkoły i inne organizacje na zorganizowaną Majówkę, pod hasłem „Bezpieczna Woda” nad jezioro Kierskie (Baza WOPR – Kiekrz – ul. Ks. Nawrota 2) w ramach Poznańskich Dni Rodziny, gdzie będzie można uczestniczyć w różnych konkursach, skosztować kiełbaskę z grilla itp., w ramach konkursów przewidziano liczne nagrody.
Jest to czas, w którym wszystkim poznańskim rodzinom proponowany jest szereg wydarzeń, spotkań i imprez o charakterze integrującym całe rodziny i promującym życie rodzinne.
W czasie trwania Majówki będzie możliwość zapoznania się ze stanowiskami innych służb mundurowych jak i cywilnych. 
Szczegółowy program: MAJÓWKA 2017
Kontakt: Koordynator WOPR – Tomasz Dembski tel. 721 293 884
Serdecznie zapraszamy !!!
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

                          Działania edukacyjne dla nauczycieli EDB szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowawców klas IV – VI szkół podstawowych z terenu miasta Poznania w ramach cyklu warsztatów z zimowej i letniej wersji programu „Bezpieczna woda” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Zadanie realizowane będzie na 10 spotkaniach w zarezerwowanej sali konferencyjnej na terenie miasta Poznania, na których przeprowadzona zostanie część teoretyczna prowadzona przez prelegentów. Przewidujemy również pokaz sprzętu i technik używania podstawowego sprzętu ratowniczego. (Koło, rzutka rękawowa, boja SP, pas typu węgorz, zasobnika linowego oraz możliwości wykorzystania rzeczy codziennego użytku. Ponadto każdy z uczestników otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej na płytach CD w celu późniejszego wykorzystania w trakcie edukacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Poznania .

W związku z wprowadzonymi przez Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zmianami obowiązków i uprawnień osób kąpiących się, istnieje potrzeba doinformowania nauczycieli, którzy prowadzą edukację z bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży w w/w zakresie. Przekazana wiedza powinna zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. Działanie wynika z obowiązku stosowania Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i dotyczy zorganizowania nieodpłatnych prelekcji edukacyjnych dla mieszkańców z terenu miasta Poznania. Działania te nie stanowią i nie będą powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzoną przez WOPR w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Dzieci biorące udział w prelekcjach otrzymają bezpłatnie ulotki. Planujemy około 200 uczestników. Będą to nauczyciele EDB szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowawców klas IV – VI szkół podstawowych z terenu miasta Poznania. Oferta ma charakter otwarty. Chętni nauczyciele zgłaszać się będą poprzez ogłoszoną informację na naszej stronie internetowej oraz przez
poinformowanie dyrektorów placówek oświatowych przy współpracy z doradcą metodycznym z ODN ds. EDB Panem Markiem Nowakiem.

Cele:

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla nauczycieli z terenu miasta Poznania.
2. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznych zachowań .
3. Rozwijanie umiejętności samoratowniczych w wodzie i na lodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej.
4. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego i nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
 Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

                                                                                                                    Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna woda” – lato połączone ze szkoleniem z podstaw samoratownictwa w wodzie dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego w okresie od 03.04.2017 – 30.10.2017 r.

Działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych podlegających Powiatowi Poznańskiemu, z tematyki samoratownictwa i bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych, w ramach programu „Bezpieczna woda” lato. Zadanie realizowane będzie w dwóch turach, pierwsza część teoretyczna realizowana zostanie na terenie szkół w ramach pogadanek oraz druga część realizowana będzie na basenie na terenie Powiatu Poznańskiego  jako praktyczna rywalizacja  w wykorzystaniu nabytej wiedzy na pogadankach. Czteroosobowe zespoły reprezentacje placówek oświatowych wezmą udział w trzech sztafetowych konkurencjach z samoratownictwa wodnego oraz w teście z wiedzy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych. Główną nagrodą dla trzech pierwszych zespołów będzie kurs z zakresu programu Mł. Ratownika realizowany w okresie od 01.06. 2017 r. – 31.09.2017 r. Przewidujemy finał programu edukacyjnego po rozegranych konkurencjach basenowych, gdzie puchary najlepszym drużyną wręczy zaproszony przedstawiciel Samorządu Powiatu Poznańskiego. Informacje o realizacji zadania z dotacji Powiatu Poznańskiego  zostaną zamieszczone na stronie WOPR Woj. Wlkp. oraz w trakcie prowadzonych działań ratownicy będą informować o powyższym fakcie zainteresowane osoby.

W związku z wprowadzonymi przez Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zmianami obowiązków i uprawnień osób kąpiących się, istnieje potrzeba doinformowania młodzieży w w/w zakresie. Przekazana wiedza powinna zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. Działanie wynika z obowiązku stosowania Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i dotyczy zorganizowania nieodpłatnych prelekcji edukacyjnych dla młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego. Działania te nie stanowią i nie będą powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzoną przez WOPR w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Młodzież biorąca udział w prelekcjach otrzyma bezpłatne ulotki. Na tym działaniu będzie prowadzona odrębna rachunkowość księgowa zgodnie z Ustawą o rachunkowości.  W programie przewidujemy udział 10 oddziałów edukacyjnych z Zespołów Szkół Ponad gimnazjalnych podległych Powiatowi Poznańskiemu. Planujemy udział w części teoretycznej ok. 200 uczestników i części praktycznej 40 uczestników.

Uzasadnienie i cel:

1.Prowadzenie działań edukacyjnych jest właściwe co potwierdzają liczne badania z których wyniki wskazują, że świadomość zagrożeń oraz umiejętności samo ratownicze 70 % poprawiają bezpieczeństwo na obszarach wodnych.

2.Połączenie zadań teoretycznych z praktycznymi spowoduje trwalsze utrwalenie wiedzy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych, co bezpośrednio wpłynie na poprawę tego bezpieczeństwa wśród młodzieży uczestniczącej w programie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Poznańskiego

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna woda” połączona ze szkoleniem z podstaw samoratownictwa w wodzie, w okresie od 13.04.2017 – 31.08.2017 r.

Działania edukacyjne dla dzieci szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu miasta Poznania, z tematyki samoratownictwa i bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych, w ramach programu „Bezpieczna woda”.
Zadanie realizowane będzie w dwóch turach, pierwsza część teoretyczna realizowana zostanie na terenie szkół w ramach
pogadanek oraz druga część realizowana będzie na basenie Os. St. Batorego, jako praktyczna rywalizacja w wykorzystaniu nabytej wiedzy w pogadankach. Czteroosobowe zespoły wezmą udział trzech sztafetowych konkurencjach z samoratownictwa wodnego oraz w teście z wiedzy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych. Główną nagrodą dla trzech pierwszych zespołów będzie kurs z zakresu Mł. Ratownika WOPR realizowany w okresie czerwca i lipca 2017 r.

W związku z wprowadzonymi przez Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zmianami obowiązków i uprawnień osób kąpiących się, istnieje potrzeba doinformowania dzieci i młodzieży w w/w zakresie. Przekazana wiedza powinna zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. Działanie wynika z obowiązku stosowania Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i dotyczy zorganizowania prelekcji edukacyjnych dla dzieci gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu miasta Poznania.
Dzieci biorące udział w prelekcjach otrzymają bezpłatnie ulotki. Dzieci i młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Poznania.

Celem realizacji zadania jest:

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla dzieci i młodzieży 2. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznych zachowań. 3. Rozwijanie umiejętności pływackich i samoratowniczych w wodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej. 4. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna woda” połączona ze
szkoleniem z podstaw samoratownictwa w wodzie dla całej rodziny w ramach jednodniowej majówki w okresie od 08.05.2017 do 02.06.2017 r.

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji Organizacja obchodów Poznańskich Dni Rodziny wynika z Uchwały Rady Miasta Poznania. Z treści tej uchwały wynika że:
„Rada Miasta Poznania Uważa za zasadne stworzenie nowych rozwiązań i instrumentów wspierających realizację Programu, w tym zorganizowanie corocznie przez Miasto Poznań Poznańskich Dni Rodziny ” W ramach tych dni nasza organizacja prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne dla rodzin miasta poznania, z tematyki samoratownictwa i bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych, w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczna Woda” Ministerstwa Sportu i Turystyki. zadanie realizowane będzie w formie prelekcji oraz stacji problemowych i konkurencji, na których uczestnicy pod okiem ratowników będą ćwiczyć podstawowe działania ratownicze i samoratownictwa oraz rywalizować na przykład w rodzinnych wyścigach jednostek pływających. Cała impreza odbywać się będzie na ośrodku WOPR Województwa Wielkopolskiego w Kiekrzu, ul. ks. Edwarda Nawrota 14. Dla uczestników przewiduje się poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla i bułki oraz za udział w konkurencjach i quizach drobne nagrody rzeczowe oraz medale i puchary.

Cel realizacji zadania
1. Zorganizowanie możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego całych rodzin na wolnym powietrzu, którego w dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie mamy coraz mniej. 2. Aktywizacja pozytywnych postaw rodziców wobec dzieci w trakcie konkurencji sportowych 3. Poszerzanie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla dzieci z terenu miasta Poznania. 4. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznych zachowań. 5. Rozwijanie umiejętności samoratowniczych w wodzie i na lodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej. 6. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego. Miejsce realizacji zadania Ośrodek WOPR Województwa Wielkopolskiego w Kiekrzu, ul. ks. Edwarda Nawrota 14 nad jeziorem Kiekrz.
Grupa odbiorców zadania – Głównymi adresatami są dzieci i ich rodzice z terenu miasta Poznania.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

 

You are not logged in.