Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

Informacja dot. zakupu sprzętu łączności ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zapisami § 7 i 8 umowy nr 2/DS/RW/2016

1. Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego

2. Umowa nr 2/DS/RW/2016

3. Zadanie publiczne pod nazwą:

„Doposażenie WOPR Woj. Wlkp. w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, lekki i artykuły sanitarne, jak również utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratunkowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Woj. Wlkp. w sezonie letnim 2016”.

Na podstawie umowy wymienionej w pkt. 2 zakupiono system łączności alarmowo – ratunkowej dla Wojewódzkiej Bazy Sprzętowo – Szkoleniowej w Kiekrzu – wyposażenie dyżurki w Centrum Miejsko – Powiatowego Ratownictwa Wodnego.

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, oferuje działania edukacyjne dla nauczycieli EDB szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowawców klas IV -VI szkół podstawowych z terenu miasta Poznania, w ramach cyklu warsztatów z zimowej i letniej wersji programu „Bezpieczna Woda” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Zadanie realizowane będzie w spotkaniu (1,5 h) w sali konferencyjnej na terenie miasta Poznania, na którym przeprowadzona zostanie część teoretyczna oraz pokaz wyposażenia i technik używania podstawowego sprzętu ratowniczego (koło, rzutka rękawowa, boja SP, pas typu węgorz, zasobnik linowy) oraz możliwości wykorzystania rzeczy codziennego użytku. Ponadto każdy z uczestników otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej na płytach CD w celu późniejszego wykorzystania w trakcie edukacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Poznania oraz certyfikat uczestnictwa. Zamierzone efekty realizacji cyklu warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli.
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa   na obszarach dla nauczycieli z terenu miasta Poznania.
2. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznego zachowania na obszarach wodnych.
3. Rozwijanie umiejętności samoratowniczych w wodzie i na lodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej.
4. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego i nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
Chętnych prosimy o przesyłanie deklaracji wzięcia udziału w warsztatach na adres biura WOPR Woj. Wlkp., e-mail: biuro@woprwielkopolska.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień – instruktor WOPR Tomasz Dembski tel. 721 293 884. Istnieje możliwość odbycia spotkań w następujących terminach: wtorek 9:00 – 11:00, środa 16:00 – 18:00, sobota 9:00 – 11:00 uzależnione od ilości zgłoszeń na dany dzień. Proszę określić dzień/dni z w/w, który Państwu odpowiada.
Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Poznania.
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak