Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

RATOWNIK WODNY – UPRAWNIENIA I PRACA ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ

     W związku z narastającą falą pytań o uprawnienia ratowników i możliwości ich pracy,

po zmianie przepisów w tym zakresie

(nowa Ustawa wraz z nowymi rozporządzeniami MSW), informujemy:

     Podstawą prawną określającą wymagane dokumenty i uprawnienia ratowników do wykonywania ratownictwa wodnego, w tym pracy na wyznaczonych obszarach wodnych (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi) reguluje nowa Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz. 1240 z 2011 roku), zwana dalej ustawą oraz Rozporządzenie MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 108 z 2012 roku) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i Rozporządzenie MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Continue reading

ODBYŁ SIĘ X ZJAZD KRAJOWY WOPR, WYBRANO NOWEGO PREZESA WOPR. X Zjazd Krajowy WOPR rozpoczął się w dniu 13 kwietnia 2013 roku zgodnie z obowiązującymi uchwałami Zarządu Głównego WOPR. Zjazd otworzył w samo południe Sławomir Gicewicz, powitał najstarszego WOPR-owca – delegata z województwa warmińsko – mazurskiego Stanisława Chmentowskiego, który – jak sam określił – jest w WOPR dopiero od 51 lat. Na przewodniczącego obrad wybrano Krzysztofa Skrzyniarza.   W Zjeździe udział wzięli delegaci jednostek wojewódzkich WOPR wybrani na zjazdach wojewódzkich. Podczas obrad został wybrany nowy PREZES WOPR oraz nowe władze WOPR,  a więc zarząd WOPR, Główna Komisja Rewizyjna WOPR i Sąd Honorowy WOPR. Continue reading

SĄD HONOROWY WOPR W SPRAWIE JERZEGO TELAKA

W dniu 8 kwietnia 2013 roku Sąd Honorowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na posiedzeniu II instancji wydał Orzeczenie wobec Prezesa WOPR, w którym rozstrzygnął o winie i orzekł karę wobec Jerzego Telaka: wykluczenia członka z władz centralnych WOPR.

Orzeczenie jest prawomocne i ostateczne. Continue reading

DSCF7437 (Kopiowanie) (Kopiowanie)W dniu 17 kwietnia br. w sali wykładowej Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z inicjatywy drużyny WOPR działającej przy Ośrodku, Dyrektora Ośrodka i Zarządu WOPR Wielkopolski – odbyło się spotkanie ratowników z władzami miasta Szamotuły i powiatu szamotulskiego.

Podczas spotkania omówiono koncepcje zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami powiatu szamotulskiego. Dyskutowano o zadaniach wynikających z Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, które należą do zadań własnych gminy oraz o współdziałaniu w tym zakresie z jednostkami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego. W trakcie spotkania uznano, że działania z zakresu bezpieczeństwa realizować powinny drużyny WOPR zrzeszone w Oddziale Miejsko – Powiatowym WOPR w Szamotułach. W trakcie spotkania podsumowano kurs młodszych ratowników oraz przyjęto uroczyste ślubowanie ratowników. Continue reading

Ze względu na niezamieszczanie na stronie www.wopr.pl wszystkich uchwał podjętych przez Zarząd Główny WOPR w 2012 roku, Orzeczeń Sądu Honorowego z 2013 roku w sprawach Członków Władz Centralnych oraz innych ważnych informacji dotyczących m.in. prowadzenia szkoleń ratowników wodnych i organizacji X Zjazdu Krajowego WOPR, zamieszczamy je (do zapoznania lub pobrania) w celu przestrzegania. Continue reading

W dniu 7 lutego 2013 roku Sąd Honorowy WOPR, całkowicie uniewinnił członków Zarządu Głównego WOPR, Kol.kol. Pawła Błasiaka, Sławomir Gicewicza i Krzysztofa Skrzyniarza z zarzutów działań niezgodnych ze statutem WOPR i regulaminami ZG WOPR. Uniewinnienie w/w kolegów potwierdza prawidłowość ich działań na posiedzeniach Zarządu Głównego WOPR oraz procedowania Uchwał podejmowanych przez ZG WOPR.

W związku z niezatwierdzeniem Decyzji Prezesa ZG WOPR dot. Continue reading

W dniu 7 lutego 2013 roku Sąd Honorowy WOPR, całkowicie uniewinnił członków Zarządu Głównego WOPR, Kol.kol. Pawła Błasiaka, Sławomir Gicewicza i Krzysztofa Skrzyniarza z zarzutów działań niezgodnych ze statutem WOPR i regulaminami ZG WOPR. Uniewinnienie w/w kolegów potwierdza prawidłowość ich działań na posiedzeniach Zarządu Głównego WOPR oraz procedowania Uchwał podejmowanych przez ZG WOPR.

W związku z niezatwierdzeniem Decyzji Prezesa ZG WOPR dot. szkolenia ratowników i instruktorów WOPR, wstrzymuję się aż do odwołania w/w szkolenia. Jednocześnie informuję, że szkolenia na stopnie organizacyjne młodszego ratownika i ratownika WOPR, pozostają na dotychczasowych zasadach.

Mając na uwadze powyższe, odwołuję się planowane szkolenia w dniach 2, 8,9 i 10 marca br. dla Instruktorów WOPR Województwa Wielkopolskiego, do czasu zatwierdzenia progremu szkolenia ratowników wodnych przez ZG WOPR. Continue reading

SAM_1171W dniu 23 lutego 2013 roku w siedzibie firmy Constans Grupa odbył się IV Walny Zjazd Delegatów WOPR Województwa Wielkopolskiego. Zjazdowi przewodniczył Kol. Wojciech Tomalak, zastępcą był Kol. Lech Kamiński, sekretarzem Kol. Henryk Kulinowski. W Zjeździe uczestniczyli, także przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkpolskiego – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Tomasz Wiktor, Członek Honorowy WOPR Wacław Nowak, najstarszy czynny ratownik WOPR Jan Olkiewicz, przedstawiciel sponsorów wspierających budowę bazy szkoleniowo – sprzętowej w Kiekrzu Paweł Gajewski. Zjazd miał charakter roboczy. Continue reading

You are not logged in.