Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

Pierwszą wzmiankę o zorganizowanej już formie ratowania tonących  odnotowano w Dzienniku Poznańskim 23 lipca 1886 roku „Magistrat poznański na pływalniach nie ogrodzonych wprowadził funkcje ratownika municypalnego (miejskiego)

W 1898 r. w Kaliszu powstał Okręg kaliski Cesarskiego Towarzystwa Ratowania Tonących. Prezesem został Józef Radwan . W wyniku działania Towarzystwa ratowania tonących wydano w roku 1902 książkę  dr. Leona Wernica „Jak Ratować Tonących”

Potrzebę pracy ratowników widziały magistraty zatrudniając ratowników na rzece Warcie – „Miejskie łazienki”, pływalnia na Niestachowie, kluby wioślarskie, kajakowe  w statutach miały zapis o udzielaniu pomocy ludności w czasie powodzi oraz naukę pływania.

Idea ratownictwa podkreślana była również w komunikatach Polskiego Związku Pływackiego
23 maja 1938 hasło „Wszyscy na wodę, każdy człowiek pływakiem, każdy pływak ratownikiem”

27 września 1938 r. organizacja I-go kursu ratownictwa dla instruktorów. Został on zorganizowany przez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego z Polskim Związkiem Pływackim. Przy Zarządach Okręgowych Związków Pływackich działały Referaty Ratownictwa  oraz  Komisje Ratownictwa.

Dostrzegając potrzebę społeczną na rzecz ratownictwa, Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki  zarządzeniem nr.74 z dnia 11 kwietnia 1962 r. powołał Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W dniu 14 czerwca 1962 r powstaje Wojewódzka Komisja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powstaje wiele jednostek WOPR w województwie. Jako pierwsze powstały drużyny w Chodzieży,  Kiekrzu – drużyna LOK,  j. Rusałka w Poznaniu, Krzyżownikach w Poznaniu. Pod koniec 1962 r WOPR zrzeszało 224 członków działających w 26 rejonach.
W dniu 24 czerwca 1963 r powstaje organizacja ratownicza w Kaliszu. W tym samym czasie powstają jednostki WOPR: w Gnieznie, Kępnie, Obornikach, Pleszewie, Szamotułach, oraz w Poznaniu przy Dzielnicowym KKFiT Poznań –Jeżyce, oraz drużyna przy Technikum Budowlanym Nr.1.
Kolejne jednostki powstawały w Koninie, Wrześni, Pile (1965)  Ostrowie WLKP, Kole, Śremie ,Krotoszynie (1968) w Wągrowcu (1969)  Czarnkowie,  Jarocinie, i Lesznie (1970) Ostrzeszowie (1971) Rawiczu 1972 r.

Istotnym wydarzeniem w dziejach Wielkopolskiego WOPR był I –szy  Ogólnopolski Sejmik WOPR, który odbył się w Poznaniu w dniach 6 -7 listopada 1965 r.  (wybrano władze centralne).

W dniach 9.10.1967 r. WOPR uchwaliło Statut i uzyskało osobowość prawną. Wojewódzką komisję WOPR w Poznaniu , przekształcono w Zarząd Wojewódzki WOPR.

W dniu 22 grudnia 1968 r. odbył się I Wojewódzki Zjazd WOPR. Prezesem Został Roch Kowalski.

W dniu 26 maja 1973 r. odbył się II Zjazd WOPR. Nowym Prezesem Zarządu  wybrano Stanisława Świerniaka, który ustąpił w 1974 r. miejsca prezesowi Tadeuszowi Zamelskiemu.
Wojewódzka organizacja skupiała: 22 oddziały powiatowe, 9 oddziałów samodzielnych. Stan ratowników  na koniec 1972 r. wynosił 2832  osoby  w tym: młodszych ratowników  2172 , ratowników wodnych 420, starszych ratowników 25 ,instruktorów ratownictwa 28 , instruktorów wykładowców 5, członków bez uprawnień 182.

W dniach 8 – 9 maja 1976 r. w Poznaniu w dziesięciolecie I –szego Sejmiku WOPR, również w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum WOPR.

Przez nastepne lata Poznań nadal jest uznawany jako wiodący ośrodek ratwonictwa wodnego. W dniach 17 – 19 listopada 1978r. zorganizowano w Poznaniu III Sympozjum Krajowych Służb Ratowniczych.

W czerwcu 1992r. obchodzono uroczyście  w Poznaniu 30 – lecie zorganizowanego ruchu WOPRowskiego w Wielkopolsce. Głównym organizatorem był Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu  Jarosław Kieroński (1991 – 1995)

W dniu 20 kwietnia 1998r. w ratuszu w Kaliszu odbyła się uroczysta inauguracja Krajowych Obchodów stulecia ratownictwa wodnego w  Polsce.

Nowa reforma administracyjna Kraju przeprowadzona 1999 r. likwidacja  dotychczasowych województw utworzenie 16 nowych jednostek  administracyjnych oraz organizacji WOPR o zasięgach wojewódzkich.

W dniu 7 marca 1999 r. odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów, na którym uchwalony został nowy statut i wybrano nowe władze. Prezesem został Damian Jur.

W dniu 30 maja 2004 r. odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego WOPR, została  Anna Wysocka.

W dniu 23 lutego br. w Domu Kultury „Bajka” na Wichrowym Wzgórzu w Poznaniu odbył się III Walny Zjazd Delegatów WOPR Województwa Wielkopolskiego.
W obradach wzięło udział 51 delegatów z jednostek organizacyjnych, z terenu z całego województwa. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych działaczy, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu, zatwierdzono poprawki do statutu, wręczono liczne wyróżnienia dla zasłużonych działaczy, dyskutowano o sprawach bieżących naszej Organizacji, a także wybrano nowe władze, oraz jedenastu delegatów na Zjazd Krajowy .
Na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd WOPR Woj. Wlkp. III Kadencji, w skład którego weszło 26 osób reprezentujących 7 jednostek terenowych, a nowym Prezesem jednogłośnie został Mariusz Krzywiński.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrany został ponownie Wojciech Tomalak, a na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Mieczysława Markowskiego.

 

You are not logged in.