Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

ZARZĄD  WIELKOPOLSKIEGO  WOPR

P R E Z E S

Zbigniew Rister

V-ce  P R E Z E S I:

Andrzej Ratajczak

Małgorzata Chuda

C Z Ł O N K O W I E:

Dariusz Białkowski

Cezariusz Boczek

Waldemar Chwalczuk

Jerzy Duszewicz

Jan Hilszer   (członek Prezydium)

Janusz Jeske

Mirosław Kowalski (członek Prezydium)

Tadeusz Kubów

Bogusław Roszyk   (członek Prezydium)

Mariusz Szymański

Paweł Urbaniak

Piotr Zagajewski (członek Prezydium)

Krzysztof Zygoń

Henryk Kulinowski

K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

Przewodniczący

Mieczysław Markowski

V-ce Przewodniczący

Stefan Ganska

Sekretarz

Tadeusz Mizera 

Członkowie:

Cezary Lipski

Kazimierz Radomski

S Ą D   K O L E Ż E Ń S K I

Przewodniczący

Wojciech Tomalak

V-ce Przewodniczący

Grzegorz Adamski

Sekretarz

Jacek Stróżyk

Członkowie:

Grzegorz Wojtkowiak

Sławomir Wilowski

*************************************************************

CZŁONKOWIE HONOROWI:

Wacław Nowak

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

 

You are not logged in.