Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pózn. zm)[dz.u.2001_115]

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 z pózn zm.)[dz.u.2001_43]

 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240)[dz.u.2011_208]

 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 779)[dz.u.2015_779]