Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

Ustawa z dnia 04 września 1997 r. o działaniach administracji rządowej
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm)[dz.u.2001_115]
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. zm.)[dz.u.2001_43]
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240)[dz.u.2011_208]
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 779)[dz.u.2015_779]
Zadania w zakresie nadzoru nad ratownictwem wodnym Minister Spraw Wewnętrznych realizuje na podstawie zapisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która weszła w życie od początku 2012 roku. Do ustaw zostały wydane następujące akty wykonawcze:
Rozp. MSWiA w sprawie minimalnych wymagań liczby ratowników…
Rozp. MSW z dn. 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
Rozp. MSW z dn. 27 lutego 2012 r.
Rozp. MSW z dn. 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

 

You are not logged in.