Szanowne Koleżanki i Koledzy Ratownicy
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego !!!
         Z okazji przypadającej 29 czerwca 2017 roku 90. rocznicy ustanowienia przez działającą na Śląsku Komisję Ratownictwa, Polskiego Związku Pływackiego święta Dzień Ratownika, mam zaszczyt przekazać od wielce zasłużonych działaczy – Członków Honorowych WOPR Panów:
Tadeusza Olszańskiego – inicjatora i założyciela organizacji WOPR
oraz od Wojciecha Płóciennika – sekretarza generalnego i byłego prezesa WOPR
serdeczne pozdrowienia i życzenia wielu sukcesów w realizacji planów oraz satysfakcji z działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa na wodzie.
         Ze swej strony jako jeden z najstarszych ratowników (kl. I PZP) życzę, by dzień ten budził szacunek i sentyment oraz wzajemne zaufanie, skłaniając do refleksji nad przemijającym czasem, w odniesieniu do wieloletniej historii polskiego ratownictwa i 55 letniej historii WOPR.
         Jestem szczególnie dumny, że było mi dane uczestniczyć w wydarzeniach związanych z rozwojem ratownictwa wodnego wśród tak znakomitych działaczy, którzy odeszli a wieczną wachtę jak: Śp. Lucjan Wilichnowski, Prof. Mieczysław Witkowski, Roch Kowalski, Stanisław Knoff, Henryk Struszewki , Tadeusz Adamczyk i wielu innych oraz wyrazić wdzięczność tym co żyją i nadal wspierają naszą organizację.
Z wyrazami najwyższego szacunku i poważania
Tadeusz Glinkowski –  Członek Honorowy WOPR, Zasłużony Ratownik WOPR, Instruktor Wykładowca Ratownictwa Wodnego
Warszawa, dnia  29 czerwca  2017 r.
*********************************************************************************************************
Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Przekazuję Koleżankom i Kolegom Ratownikom Województwa Wielkopolskiego posłanie od Nestora polskiego ratownictwa wodnego Tadeusza Glinkowskiego wraz z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności i dużo satysfakcji z podejmowanych działań ratowniczych.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Zbigniew Rister
Opublikował:Grzegorz Wojtkowiak