Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

Bez kategorii

W dniu 17.12.2016 r. odbyło się zebranie podczas którego dokonano oceny sytuacji w Stowarzyszeniu, w kontekście wyniku kontroli podmiotu WOPR Woj. Wielkopolskiego przez zespół kontrolujący MSWiA w Warszawie.
Omówiono zadania WOPR-u jako podmiotu ratowniczego – ratownictwa wodnego, które wynikają z ustawy.
Wskazano, że środki finansowe na realizację zadań w części dot. zakupu sprzętu wynikać będą z dotacji Marszałka Województwa i Wojewody Wielkopolskiego oraz od Samorządów Lokalnych.
Pozyskanie środków należy do Kierownika Podmiotu oraz Prezesów Oddziałów – od ich operatywności zależeć będzie skuteczne pozyskanie sprzętu do realizacji zadań wynikająca z ustawy.
Odpowiedzialność za podmiot spoczywać będzie na Kierowniku Podmiotu – w Oddziałach na Pełnomocnikach zaakceptowanych przez Kierownika Podmiotu.
Docelowo należy utworzyć dyżury całodobowe i całoroczne na terenie działań Oddziałów co wymagać będzie dyżurek ratowniczych wyposażonych w łączność i sprzęt ratowniczy, którym dysponować będzie kadra ratownicza spełniająca stosowne wymagania – Ratownik Wodny wraz z ważnym KPP oraz dodatkowymi uprawnieniami.
Działania ratownicze będą odnotowywane w rejestrze działań ratowniczych.
W załączniku przedstawiono folder z decyzjami nr nr 001 – 007 Kierownika Podmiotu WOPR Woj. Wielkopolskiego z zasadami dot. funkcjonowania podmiotu WOPR Woj. Wielkopolskiego, które wdrożono w życie w dniu 17.12.2016 r.
Ponadto omawiano sprawy organizacyjne, strukturę składek członkowskich, sprawy sprzętowe i inne.
Decyzja-nr-1-GI-GO
Decyzja-nr-2-Kadra-ratownicza
Decyzja-nr-3-Siedziby-oddziałów
Decyzja-nr-4-Pozyskiwanie-środków-na-działalność
Decyzja-nr-5-Powołanie-asystentów-terenowych-Kierownika-Podmiotu
Decyzja-nr-6-Prowadzenie-dokumentacji
Decyzja-nr-7-Zatrudnianie-ratowników-wodnych
Decyzja-nr-8-nie-realizowanie-zadań-ustawowych-przez-oddziały
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak  
Informacja dot. zakupu sprzętu łączności ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zapisami § 7 i 8 umowy nr 2/DS/RW/2016
1. Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego
2. Umowa nr 2/DS/RW/2016
3. Zadanie publiczne pod nazwą:
„Doposażenie WOPR Woj. Wlkp. w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, lekki i artykuły sanitarne, jak również utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratunkowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Województwa Wielkopolskiego w sezonie letnim 2016”.
Na podstawie umowy wymienionej w pkt. 2 zakupiono system łączności alarmowo – ratunkowej dla Wojewódzkiej Bazy Sprzętowo – Szkoleniowej w Kiekrzu – wyposażenie dyżurki w Centrum Miejsko – Powiatowego Ratownictwa Wodnego.

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, oferuje działania edukacyjne dla nauczycieli EDB szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowawców klas IV -VI szkół podstawowych z terenu miasta Poznania, w ramach cyklu warsztatów z zimowej i letniej wersji programu „Bezpieczna Woda” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Zadanie realizowane będzie w spotkaniu (1,5 h) w sali konferencyjnej na terenie miasta Poznania, na którym przeprowadzona zostanie część teoretyczna oraz pokaz wyposażenia i technik używania podstawowego sprzętu ratowniczego (koło, rzutka rękawowa, boja SP, pas typu węgorz, zasobnik linowy) oraz możliwości wykorzystania rzeczy codziennego użytku. Ponadto każdy z uczestników otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej na płytach CD w celu późniejszego wykorzystania w trakcie edukacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Poznania oraz certyfikat uczestnictwa. Zamierzone efekty realizacji cyklu warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli.
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa   na obszarach dla nauczycieli z terenu miasta Poznania.
2. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznego zachowania na obszarach wodnych.
3. Rozwijanie umiejętności samoratowniczych w wodzie i na lodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej.
4. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego i nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
Chętnych prosimy o przesyłanie deklaracji wzięcia udziału w warsztatach na adres biura WOPR Woj. Wlkp., e-mail: biuro@woprwielkopolska.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień – instruktor WOPR Tomasz Dembski tel. 721 293 884. Istnieje możliwość odbycia spotkań w następujących terminach: wtorek 9:00 – 11:00, środa 16:00 – 18:00, sobota 9:00 – 11:00 uzależnione od ilości zgłoszeń na dany dzień. Proszę określić dzień/dni z w/w, który Państwu odpowiada.

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Poznania.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

 

You are not logged in.