Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

Witamy wszystkich ratowników

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

Kolejny rok pracy za nami, a przed nami nowy sezon.

Mamy nadzieje, iż jesteście przygotowani albo w trakcie przygotowań aby dobrze wypełniać naszą prace i obowiązki. Mając na uwadze Wasze zabezpieczenie i bezpieczeństwo podczas wykonywania tego odpowiedzialnego zadania chcemy zaznaczyć, iż podczas podejmowania pracy w Ratownika Wodnego wymagane są następujące zaświadczenia:

(aktualne zaświadczenie KPP, zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu ratownictwa wodnego, przynależność do organizacji posiadającej uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego np. WOPR, kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, aktualne badania lekarskie ).

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zgodnie ze statutem WOPR.

ZG WOPR 2015-10-20 składki w wopr

Składka na rok 2017 wynosi 50 zł.

Składkę można opłacić w biurze WOPR Wielkopolska

ul. Słowiańska 78, Poznań (Budynek Pływalni Posnania)

Biuro czynne: poniedziałek – środa godz. 8:00 – 16:00

lub na konto bankowe WOPR:

PKO BP I O/P-ń – 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207

Wasze bezpieczeństwo !!!! punkt 1 BLS.

Z ratowniczym pozdrowieniem

Opublikował: Grzegorz Wojtkwiak

Drużyna WOPR przy Gimnazjum nr 12 w Poznaniu oraz drużyna WOPR Posnania-Malta wzięły udział w „25 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Poznaniu. Od godziny 10:00 do 16:00 Ratownicy WOPR grali razem ze Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Leśną w miasteczku służb mundurowych. Na stoisku WOPR-u stanęła ciesząca się ogromnym powodzeniem motorówka wraz z całym sprzętem ratowniczym. Mimo mrozu nie brakowało chętnych chcących usiąść za sterami łodzi i poczuć się jak prawdziwy ratownik. W trakcie oglądania sprzętu można było dowiedzieć się jak bezpiecznie zachowywać się na lodzie i jak reagować gdy ktoś znajdzie się pod wodą. Dzieciom były rozdawane broszurki o pierwszej pomocy, a na scenie odbyła się licytacja przedmiotów od WOPR Wielkopolska. Razem obie drużyny zebrały cztery pełne puszki.

Do zobaczenia za rok

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

W dniu 20 grudnia 2016 r. nad j. Rusałka na terenie ośrodka Rusałka odbył się finał akcji edukacyjnej bezpieczne ferie 2017 realizowane w ramach programu „Bezpieczna woda – zima”  dzięki dotacji z Urzędu Miasta Poznania. W akcji wspólnie z ratownikami WOPR Województwa Wielkopolskiego z drużyn Posnania-Malta i drużyny przy Gimnazjum nr 12 wzięli udział funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji, Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, Państwowej Straży Pożarnej z Grupy Wodno-Nurkowej z Poznania, pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W trakcie szkolenia demonstrowano sprzęt ratowniczy i umiejętności z ratownictwa lodowego. Przybyłe dzieci i młodzież mogły zobaczyć działania ratowników ale i również na przygotowanych stacjach edukacyjnych mogły ćwiczyć swoje umiejętności. Dla wszystkich na koniec, czekała ciepła herbata i słodki upominek.
W imieniu Kierownika Podmiotu WOPR Województwa Wielkopolskiego dla wszystkich uczestników i współorganizatorów składam serdeczne podziękowania za udział w przybyciu i szkoleniu.
Koordynator GO WOPR Województwa Wielkopolskiego
Tomasz Dembski
Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Niskie temperatury w ostatnich dniach skuły lodem wielkopolskie akweny. To bardzo zachęca do wchodzenia na jeziora i stawy.

Szczególnie niebezpieczne jest amatorskie łyżwiarstwo na tafli jezior, po zaledwie kilku dobach wcale nie tak silnego mrozu.

Według naszej obserwacji jak widać, nawet te kilkustopniowe mrozy nie powstrzymały śmiałków, którzy decydują się wejść na zamarznięte jeziora i stawy.

Taka „zabawa” może się skończyć kąpielą w lodowatej wodzie, a w przypadku braku udzielenia pomocy przez innych – nawet śmiercią.

Apelujemy o rozwagę.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku

realizacji zamierzeń ratowniczych,

dużo zdrowia, radości i pomyślności

w życiu osobistym wszystkim ratownikom

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Województwa Wielkopolskiego

życzy

Zarząd wraz z

Prezesem Zarządu

Zbigniew Rister

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

W dniu 17.12.2016 r. odbyło się zebranie podczas którego dokonano oceny sytuacji w Stowarzyszeniu, w kontekście wyniku kontroli podmiotu WOPR Woj. Wielkopolskiego przez zespół kontrolujący MSWiA w Warszawie.

Omówiono zadania WOPR-u jako podmiotu ratowniczego – ratownictwa wodnego, które wynikają z ustawy.

Wskazano, że środki finansowe na realizację zadań w części dot. zakupu sprzętu wynikać będą z dotacji Marszałka Województwa i Wojewody Wielkopolskiego oraz od Samorządów Lokalnych.

Pozyskanie środków należy do Kierownika Podmiotu oraz Prezesów Oddziałów – od ich operatywności zależeć będzie skuteczne pozyskanie sprzętu do realizacji zadań wynikająca z ustawy.

Odpowiedzialność za podmiot spoczywać będzie na Kierowniku Podmiotu – w Oddziałach na Pełnomocnikach zaakceptowanych przez Kierownika Podmiotu.

Docelowo należy utworzyć dyżury całodobowe i całoroczne na terenie działań Oddziałów co wymagać będzie dyżurek ratowniczych wyposażonych w łączność i sprzęt ratowniczy, którym dysponować będzie kadra ratownicza spełniająca stosowne wymagania – Ratownik Wodny wraz z ważnym KPP oraz dodatkowymi uprawnieniami.

Działania ratownicze będą odnotowywane w rejestrze działań ratowniczych.

W załączniku przedstawiono folder z decyzjami nr nr 001 – 007 Kierownika Podmiotu WOPR Woj. Wielkopolskiego z zasadami dot. funkcjonowania podmiotu WOPR Woj. Wielkopolskiego, które wdrożono w życie w dniu 17.12.2016 r.

Ponadto omawiano sprawy organizacyjne, strukturę składek członkowskich, sprawy sprzętowe i inne.

Decyzja-nr-1-GI-GO

Decyzja-nr-2-Kadra-ratownicza

Decyzja-nr-3-Siedziby-oddziałów

Decyzja-nr-4-Pozyskiwanie-środków-na-działalność

Decyzja-nr-5-Powołanie-asystentów-terenowych-Kierownika-Podmiotu

Decyzja-nr-6-Prowadzenie-dokumentacji

Decyzja-nr-7-Zatrudnianie-ratowników-wodnych

Decyzja-nr-8-nie-realizowanie-zadań-ustawowych-przez-oddziały

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak  

Informacja dot. zakupu sprzętu łączności ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zapisami § 7 i 8 umowy nr 2/DS/RW/2016

1. Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego

2. Umowa nr 2/DS/RW/2016

3. Zadanie publiczne pod nazwą:

„Doposażenie WOPR Woj. Wlkp. w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, lekki i artykuły sanitarne, jak również utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratunkowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Woj. Wlkp. w sezonie letnim 2016”.

Na podstawie umowy wymienionej w pkt. 2 zakupiono system łączności alarmowo – ratunkowej dla Wojewódzkiej Bazy Sprzętowo – Szkoleniowej w Kiekrzu – wyposażenie dyżurki w Centrum Miejsko – Powiatowego Ratownictwa Wodnego.

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, oferuje działania edukacyjne dla nauczycieli EDB szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowawców klas IV -VI szkół podstawowych z terenu miasta Poznania, w ramach cyklu warsztatów z zimowej i letniej wersji programu „Bezpieczna Woda” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Zadanie realizowane będzie w spotkaniu (1,5 h) w sali konferencyjnej na terenie miasta Poznania, na którym przeprowadzona zostanie część teoretyczna oraz pokaz wyposażenia i technik używania podstawowego sprzętu ratowniczego (koło, rzutka rękawowa, boja SP, pas typu węgorz, zasobnik linowy) oraz możliwości wykorzystania rzeczy codziennego użytku. Ponadto każdy z uczestników otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej na płytach CD w celu późniejszego wykorzystania w trakcie edukacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Poznania oraz certyfikat uczestnictwa. Zamierzone efekty realizacji cyklu warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli.

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa   na obszarach dla nauczycieli z terenu miasta Poznania.

2. Propagowanie pozytywnych postaw społecznych i bezpiecznego zachowania na obszarach wodnych.

3. Rozwijanie umiejętności samoratowniczych w wodzie i na lodzie oraz udzielania pomocy osobie tonącej.

4. Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska wodnego i nowych uregulowań prawnych bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Chętnych prosimy o przesyłanie deklaracji wzięcia udziału w warsztatach na adres biura WOPR Woj. Wlkp., e-mail: biuro@woprwielkopolska.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień – instruktor WOPR Tomasz Dembski tel. 721 293 884. Istnieje możliwość odbycia spotkań w następujących terminach: wtorek 9:00 – 11:00, środa 16:00 – 18:00, sobota 9:00 – 11:00 uzależnione od ilości zgłoszeń na dany dzień. Proszę określić dzień/dni z w/w, który Państwu odpowiada.

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Poznania.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

You are not logged in.